Organizácia vyučovania

Úvod

S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu /obedy zadarmo, viď. § 4, ods. 3, písm. a)/. Na základe dočasne znížených priestorových možností Školskej jedálne pri Materskej škole Suchá Hora sa v školskom roku 2019/2020 upravuje vyučovací čas nasledovne:

Vyučovací čas pre ZŠ pre všetky ročníky:

1. hodina 7:20 - 8:05
2. hodina 8:15 - 9:00
3. hodina 9:05 - 9:50
4. hodina 9:55 - 10:40
5. hodina 11:20 - 12:05
6. hodina 12:25 - 13:10

Prestávky:
10 min.- 5 min.- 5 min.

Vyučovací čas 1. a 2. ročník:

obed 10:40 - 11:20
5. hodina 11:20 - 12:05

Vyučovací čas 3. a 4. ročník:

5. hodina 11:05 - 11:50
obed 11:50 - 12:25
6. hodina 12:25 - 13:10

Vyučovací čas pre ŠKD:

Pondelok 11:20 - 15:40
Utorok 11:20 - 15:40
Streda 12:00 - 15:40
Štvrtok 11:20 - 15:40
Piatok 11:20 - 15:40