Detský folklórny súbor Goralček

ORGANIZAČNÝ VEDÚCI: Daniela Chovančáková

ADRESA: Základná škola Suchá Hora 73 PSČ 027 13
TEL: 043/5397266 
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UMELECKÝ VEDÚCI: Daniela Chovančáková
ADRESA: Suchá Hora 350 PSČ 027 13 TEL: 043/5397415 
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 6 – 10 ročné deti 
ŠPEFICIKÁCIA: detský folklórny súbor


BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KOLEKTÍVE
(vznik, úspechy, činnosť, pri hudbe nástrojové obsadenie a podobne):

Súbor vznikol v roku 2003, pôsobí pri Základnej škole a obecnom úrade v Suchej Hore. Účinkuje v ňom približne 30 detí vo veku od 6 – 10 rokov. Vystupujú na rôznych príležitostiach poriadaných obcou (napr. Deň matiek, posedenie s dôchodcami, oslavy v obci Rabčice a pod.).Svojim kultúrnym programom spríjemňujú chvíle občanom v Domove sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých v Tvrdošíne, domove dôchodcov Charita Trstená a iných blízkych inštitúciách vo svojom okolí. Zúčastňujú sa regionálnych súťaží. Goralským spevom sa prezentovali aj v družobnej škole v Poľsku a to v Szkołe Podstawowej v Chochołówe. Zameriava sa na hry detí, spojené s tancom a spevom. Do tanca im hrá ľudová hudba Goral – mladší s primášom - umeleckým vedúcim Martinom Chovančákom.

PONÚKANÉ PROGRAMY
(názov, stručná charakteristika):

1. Goralská svadba (dĺžka trvania 15 minút)
2. Stavanie mája (dĺžka trvania 15 minút)
3. Lúčne hry, riekanky spojené s tancom a spevom (dĺžka trvania 20 minút)