Naše úspechy

Naše úspechy si môžete prezrieť na nasledovných miestach:

- vyhodnocovacie správy za školský roky v časti Dokumenty.

- školská facebooková stránka: https://www.facebook.com/zakladnaskola.suchahora

 

Archív našich úspechov ešte predtým, než sme mali facebookovú stránku

V školskom roku 2009/2010 sa nám toho veľmi veľa podarilo:

- Slovenský slávik – 1 žiačka z 3. ročníka a 1 žiačka zo 4.ročníka, umiestnenie: žiačka 3. ročníka vyhrala 2. miesto
- Dilong Star- medzinárodná súťaž v speve – 1 žiačka 4. ročníka, 
- Matičný slávik – žiaci z 3.a 4. ročníka umiestnenie: I. kategória -1.miesto žiačka z 3. triedy, 2. miesto žiačka z 3.triedy, II. kategória - 1.miesto žiačka zo 4.triedy, 
- príprava a tvorba betlehemov - účasť na súťaži s vybranými betlehemami v ZŠ Chocholowe, kde sme vystúpili so školskou folklórnou skupinou Goralček, umiestnenie: 3. miesto - žiaci z krúžku Šikovné ruky
- Chocholow - bežecké preteky na lyžiach (projekt Euroregióny Tatry)
- Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy -1 žiačka zo 4.roč.- poézia a 1 žiačka z 3. roč.- próza, bez umiestnenia
- Pytagoriáda – 4 žiaci, t.j. z 3. roč. 2 žiaci – obaja žiaci boli úspešní riešitelia, zo 4. roč. 2 žiaci - jeden žiak bol úspešný riešiteľ
- Nižná – okresná súťažná prehliadka detských folklórnych skupín - postup na krajskú súťaž
- Dolný Kubín - krajská súťažná prehliadka detských folklórnych skupín - postup do celoslovenskej súťaže
- Likavka - celoslovenská súťažná prehliadka detských folklórnych skupín - získanie strieborného pásma
- odosielanie detských prác do časopisov: Adamko, Vrabček, Zornička, Fifík
- Čítame s Osmijankom – žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením PaedDr. Janky Karšayovej a Mgr. Martiny Pavlovej - projekt získal ocenenie a bol zameraný na rozvoj čitateľských zručností, 
- Výtvarné a literárne súťaže:
• literárna súťaž časopisu Adamko, ocenenie za najlepšiu prácu
• výtvarná a literárna súťaž časopisu Zornička
• „Hrapinoskova paleta“ - organizátor: Hornooravská výtvarná spoločnosť ZŠ Hladovka
• výtvarná súťaž DHZ Suchá Hora - „Požiar číha všade okolo nás“

*Poznámka: 
Ďalšie aktivity si môžete pozrieť v položke Dokumenty/Vyhodnocovacia správa za školský rok 2009/2010.


V školskom roku 2008/2009 nám naši žiačikovia taktiež robili veľmi dobré meno a zároveň sa nám podarilo uspieť v zaujímavom projekte:

Okresné súťaže:

Pytagoriáda – umiestnenie: úspešný riešiteľ -jeden žiak z 3. triedy a jedena žiačka zo 4. triedy

Slávik Slovenska – umiestnenie: 1.miesto v I. kategórii- žiačka z 3.triedy

Matičný slávik – umiestnenie: 1.miesto v I.kategórii - žiačka z 3.triedy a 3.miesto v I. kategórii- žiačka z 2. triedy
Polročná hviezda - tri spevácke súťaže v spolupráci so ŠZŠ Dolný Kubín, žiaci našej školy boli medzi ocenenými vo všetkých troch súťažiach
Geniálny druhák - okresné kolo - dvaja žiaci , umiestnenie: 2.miesto
Vybíjaná - okresné kolo v športovej súťaže, umiestnenie: 1. miesto

Zdatný školák - obvodové kolo, školu reprezentovalo 8 žiakov, umiestnenie: 1x 1.miesto,1x 2.miesto, 5x 3.miesto

Zdatný školák - okresné kolo v športovej súťaže, školu reprezentovala 1 žiačka, umiestnenie: 4. miesto - žiačka 4. ročníka

Spevácka súťaž žiakov 1.-4. ročníka - organizátor: ŠZŠ Dolný Kubín, ZUŠ Dolný Kubín, - 8 žiakov, umiestnenie: kategória dievčat: 1.,2. aj 3. miesto, kategória chlapcov: 1.,2. aj 3. miesto, kategória žiakov so so ŠVVP - 1. miesto - žiačka 4.triedy
Polročná hviezda - spevácka súťaže v spolupráci so ŠZŠ Dolný Kubín, ZUŠ Dolný Kubín a SP Chocholow, žiaci našej školy boli medzi ocenenými nasledovne: kategória dievčat: 1.,2. a 3. miesto, kategória chlapcov: 2. miesto, 1x špeciálna cena pre žiačku 4.ročníka so ŠVVP,
Krajské súťaže:
Slávik Slovenska – umiestnenie: 3.miesto v I. kategórii- žiačka z 3.triedy

Medzinárodné súťaže:
Dilong Star - medzinárodná spevácka súťaž, umiestnenie: 1.miesto v I.kategórii - žiačka z 3.triedy

Projekty:
Jazykové laboratórium - vypracovala PaedDr. Janka Karšayová, škola získala dotáciu z MŠ SR 7805,- €

Otvorená škola - šport 2009 - vypracovala PaedDr. Janka Karšayová, škola získala dotáciu z MŠ SR 1660,- €

 

Úspechy v školskom roku 2007/2008
Okresné súťaže:

Pytagoriáda – umiestnenie: 2. miesto - žiačka 4. roč., úspešný riešiteľ - žiak 4. roč.
Matičný slávik – umiestnenie: 3.miesto v I. kategórii- dve žiačky z 2. a 3.triedy, jedna žiačka špeciálne ocenenie Matice Slovenskej,
Oravské spievanky Nižná - súťažná prehliadka detských speváckych folklórnych skupín a duet - umiestnenie: postup na krajské kolo - spevácka skupina aj duet
Polročná hviezda - tri spevácke súťaže v spolupráci so ŠZŠ Dolný Kubín, žiaci našej školy boli medzi ocenenými vo všetkých troch súťažiach
Rastliny a zvieratá našich lesov - okresné kolo - štyria žiaci 4.ročníka, umiestnenie: 4.miesto
Zdatný školák - okresné kolo v športovej súťaže, umiestnenie: 1. miesto - žiačka 3. ročníka, 3. miesto - žiak 2. ročníka

Celoštátne súťaže:

Slovenské rozprávky - vydavateľstvo Daxe, redakcia časopisu Zvonček a Maxík, žiaci 2. ročníka ocenenie: diplom a kniha
Čítame s Osmijankom – žiaci 3. a 4. ročníka - súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľských zručností a tvorivosti, umiestnenie: ocenenie skupín 3 x 8 ocenených skupín.

Medzinárodné súťaže:

Zelený svet - medzinárodná výtvarná súťaž enviroprojekt usporiadaná Ministerstvom životného prostredia SR, zapojení traja žiaci 4. ročníka, umiestnenie medzi prvými troma najlepšími prácami v príslušnej kategórii - žiačka 4. ročníka Janka Jančová


V školskom roku 2006/2007 nám naši žiačikovia taktiež robili veľmi dobré meno:

okresné súťaže:

Slávik Slovenska

1.miesto v I. Kategórii – Marianna Chovančáková

Pytagoriáda 4. ročník

2.miesto – Martina Šikyňová

4.miesto – Michaela Santrová

Pytagoriáda 3. ročník

5.miesto – Aneta Šikyňová

Poznaj a chráň – prírodovedná súťaž

1.miesto – žiaci 4. ročníka – Patrícia Chovančáková, Barbora Betušťáková, Martina Šikyňová, Martin Novara,

Matičný slávik

1. miesto v I. Kategórii – Marianna Chovančáková

2. miesto v II. Kategórii – Patrícia Chovančáková

 

krajské súťaže:

Slávik Slovenska

1.miesto v I. Kategórii – Marianna Chovančáková

 

celoštátne súťaže:

Slávik Slovenska

3.miesto v I. Kategórii – Marianna Chovančáková

Dilong Star 2007

spevácka súťaž – 2. miesto v I. kategóriia 1. miesto v internetovom hlasovaní – Patrícia Chovančáková
My a naša modrá planéta
Martina Šikyňová – jej výkres sa stal jedným z prvých 15 najúspešnejších z celého Slovenska !!!