Základné informácie o škole

Riaditeľka a odborný garant: PaedDr. Jana Karšayová - karsay93(zavinac)gmail.com

IKT a web admin: Roman Harmata - roman.harmata(zavinac)gmail.com

Poštová adresa:
Základná škola
027 13 Suchá Hora 73

Telefónne číslo:
043/5397266

email:
zssuchahora(zavinacik)gmail.com 

HISTÓRIA ŠKOLY

Škola pravdepodobne bola postavená a odovzdaná do prevádzky v roku 1950 s počtom ročníkov 5 pod vedením riaditeľa školy Jozefa Šprláka. Dovtedy sa žiaci učili v rodinnom dome, ktorý patril obecnému úradu. Od roku 1974 sa znížil počet ročníkov na 4.

Počas šk.r. 1967/68 opustil rady učiteľskej verejnosti riaditeľ školy Jozef Šprlák. Na jeho miesto nastúpila Emília Šprláková, ktorá funkciu riaditeľky zastávala až do šk.r. 1987/88. Po nej miesto riaditeľa školy prevzal Vladimír Olejka. Od šk.r. 2002/2003 je vo vedení školy PaedDr. Janka Karšayová. 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Budova je účelovo zriadená pre ročníky 1 - 4, s počtom tried 4, je zateplená, splynofikovaná, bez telocvične, ale s vybudovaným školským ihriskom, na ktorom treba urobiť ešte malé úpravy. V pivničných priestoroch školy sme vybudovali malé športové centrum pre stolný tenis a v budúcnosti pre posilňovňu. Škola nemá školskú jedáleň. Tá sa nachádza v Materskej škole v Suchej Hore cca 300 m od budovy školy. V školských priestoroch sa nachádza školský klub detí. Vyučovacím jazykom je slovenčina. 

Obec Suchá Hora patrí do goralskej oblasti podhaľanskej s dominantným goralským nárečím a uchovanými goralskými tradíciami.