Organizácia vyučovania

Úvod

S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu /obedy zadarmo, viď. § 4, ods. 3, písm. a)/. Na základe dočasne znížených priestorových možností Školskej jedálne pri Materskej škole Suchá Hora sa v školskom roku 2019/2020 upravuje vyučovací čas nasledovne: 

Vyučovací čas pre ZŠ pre všetky ročníky:

1. hodina 7:20 - 8:05

2. hodina 8:15 - 9:00

3. hodina 9:05 - 9:50

4. hodina 9:55 - 10:40

5. hodina 11:20 - 12:05

6. hodina 12:25 - 13:10

Prestávky

10 min.- 5 min.- 5 min.

Vyučovací čas 1. a 2. ročník

obed 10:40 - 11:20

5. hodina 11:20 - 12:05 

Vyučovací čas 3. a 4. ročník

5. hodina 11:05 - 11:50

obed 11:50 - 12:25

6. hodina 12:25 - 13:10

Vyučovací čas pre ŠKD

Pondelok 11:20 - 15:30

Utorok 11:20 - 15:30

Streda 11:20 - 15:30

Štvrtok 11:20 - 15:30

Piatok 11:20 - 15:30