Zápis do ZŠ Suchá Hora

Pokyny k zápisu detí do ZŠ Suchá Hora 

Riaditeľstvo Základnej školy Suchá Hora oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronicky v dňoch od 15.04. 2020 do 18.04. 2020 nasledovným spôsobom:
    • z webovej stránky školy http://www.zssuchahora.orava.sk/ si stiahnite Protokol o zápise dieťaťa do ZŠ Suchá Hora,
    • v protokole vyplníte čitateľne všetky údaje o dieťati, rodičoch, nezabudnite na telefónne čísla a mail oboch rodičov, 
    • protokol musí byť podpísaný oboma rodičmi,
    • vyplnený protokol oskenujte alebo odfotíte a pošlite ho v prílohe do stanoveného termínu na mail školy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • povinné predpisové písanky k šlabikáru objednáme a sumu vo výške 6,- € uhradíte na začiatku školského roka 2020/2021,
    • rodičia, ktorí uvažujú o odklade školskej dochádzky, musia vyplniť protokol o zápise a spolu s protokolom o zápise odošlú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky,
    • žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky sa nachádza v záložke Zápis do 1. ročníka ZŠ,
    • rodičia, ktorí požiadajú o odklad povinnej dochádzky, požiadajú riaditeľstvo Materskej školy Suchá Hora o ďalšie informácie týkajúce sa odkladu povinnej školskej dochádzky, 
    • do 15. 06. 2020 Vám bude odoslané na mail  Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy Suchá Hora obom rodičom na  mail, ktorý uvediete v protokole.

Prílohy:
Protokol o zápise dieťaťa do Základnej školy Suchá Hora
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

*Na otvorenie týchto dokumentov potrebujete LibreOffice alebo Microsoft® Word®