Triedy

1. ročník:  23 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Vrobelová Mária

2. ročník:  10 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Šprláková Marta

3. ročník:  23 žiakov - triedna učiteľka PaedDr. Karšayová Janka

4. ročník:  18 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Pavlová Martina

Spolu: 74 žiakov

Počet oddelení ŠKD: 1 s počtom žiakov 25 - vychovávateľka Daniela Chovančáková